‘Werkdruk onderwijs te hoog door inspectie’

3 april 2015

Driekwart van de leraren en schoolleiders ervaart extra werkdruk door de controles van de Onderwijsinspectie. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de AOb heeft onderwijspersoneel het gevoel dat ze veel werk speciaal voor de inspectie moeten doen.

De bond ondervroeg 3500 docenten, schooldirecteuren en teamleiders over hun ervaringen met de Onderwijsinspectie. Daarvan zegt 64 procent dat ze bepaalde dingen alleen maar doen om de inspectie tevreden te stellen. Ruim 75 procent van de ondervraagden voelt een hogere administratieve werklast in aanloop naar een bezoek.

Bezoek oefenen
Bijna negen op de tien leraren en schooldirecteuren zegt dat ze zich voorbereiden op een bezoek van de inspectie. Sommige scholen huren zelfs externe adviesbureaus in om een bezoek van de inspectie te oefenen.

De AOb is bang dat de verhoogde werkdruk ten kosten gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Bestuurslid José Muijers: “Ieder uur dat een leraar investeert in de administratie voor de inspectie kan hij niet investeren in zijn leerlingen”.

Inhoud onderwijs
Volgens Muijers houdt de inspectie zich niet altijd alleen maar bezig met hun hoofdtaak: het controleren of scholen voldoen aan hun wettelijke taken. “We horen te vaak dat ze zich mengen in wat er inhoudelijk in de klas gebeurt. Dat is niet de bedoeling. De inspectie is er niet voor de didactische keuzes die de scholen maken.”

De Onderwijsinspectie bezoekt scholen minimaal eens in de vier jaar. Scholen die het predicaat ‘zwak’ krijgen, worden onder toezicht gesteld en vaker bezocht.

 

Actieplan kabinet
Het kabinet zegt in een reactie dat het samen met bonden, leraren en scholen in kaart brengt welke overbodige regels er zijn. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker werken aan een actieplan om administratieve druk tegen te gaan.

De bewindslieden benadrukken wel het belang van streng toezicht als het onderwijs onder de maat is. “Kinderen mogen niet de dupe worden van slecht onderwijs; scholen die het goed doen, moeten de inspectie kunnen zien als een kritische vriend die meekijkt hoe het nog beter kan.”

Bussemaker en Dekker noemen het logisch dat een inspecteur verder kijkt dan alleen de schoolgids, maar tegelijkertijd moet het bijhouden van resultaten niet als administratieve druk worden ervaren.