Werkdruk, een veelkoppig monster in het onderwijs

5 oktober 2014

Basisschoolleerkrachten reageerden in groten getale op het in Trouw gepubliceerde verhaal van Mark van der Werf, een beginnende leerkracht die na anderhalf jaar het bijltje erbij neergooide. Van der Werf ging ’ten onder in het onderwijs’: aan het orde houden, het administreren van elk gesprekje, de volgprogramma’s voor leerlingen, de vergadercultuur en de huishoudelijke klusjes in de klas, schrijft hij in zijn boek ‘Meester Mark draait door’. Is er iets fundamenteel mis met het beroep onderwijzer? Een beschouwing aan de hand van de kritiekpunten van briefschrijvers.

Lees het artikel verder op trouw.nl