Te veel paniek over kleuters met iPads

9 oktober 2013

Een reactie van Casper Hulshof op het artikel “Kleuters worden dommer van de iPad” .

De iPad in het klaslokaal maakt kleuters echt niet dommer, reageert onderwijskundige Casper Hulshof.

Al ruim honderd jaar probeert de pedagogiek haar normatieve jas af te schudden. Dat dat niet altijd lukt, blijkt uit de moralistische bezwaren die nu klinken tegen de iPad in het onderwijs. Zo stelt orthopedagoog Sieneke Goorhuis ononwonden dat ‘kleuters dommer worden van de iPad’ (Opinie, 3 oktober). Gorhuis zet zich met name af tegen het gebruik van computers op school, die zij ziet als een ‘riskant soort vernieuwing’.

Het lijkt wel alsof elk nieuw medium dit ritueel van afkeer en uiteindelijke verzoening moet doormaken. Toen ooit de eerste papyrusrollen de werkplaats verlieten stonden pedagogen waarschijnlijk in de rij om te waarschuwen voor de negatieve gevolgen van overmatig lezen. De start van Steve Jobsscholen lijkt te worden aangegrepen voor een nieuw offensief, nu tegen overmatig computergebruik in de klas.

Lees artikel verder op trouw.nl

 

Tags: , , ,