Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media

14 mei 2013

Van 14 tot 17 mei vindt in Amsterdam het Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media plaats. Tijdens het congres komen vanuit het basisonderwijs, middelbaar en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs tal van deskundigen bijeen om te praten over hoe het Nederlands onderwijs beter kan inzetten op digitale technologieën en sociale media. Ook komen daar nieuwe initiatieven aan bod om digitale geletterdheid te stimuleren. Marco Derksen van Marketingfacts spreekt eveneens op het congres. Hij zal zijn bevindingen presenteren van zijn onderzoek naar de rol die sociale media in het onderwijs speelt. Want onze samenleving verandert in hoog tempo onder invloed van sociale media, internet en digitale technologieën. In het leven van jongeren speelt deze veranderende digitale wereld een steeds grotere rol. Onderwijsinstellingen willen meegroeien met deze ontwikkelingen om hun leerlingen passend onderwijs te geven. Uit onderzoek van Innofun blijkt echter dat 80% van de leraren het lastig vindt sociale media te integreren in de lessen.

Meer info: website ncosm.nl