Kabinet bezuinigt 250 miljoen op onderwijs

16 september 2013

Door het inhouden van de prijsbijstelling bezuinigt het kabinet 250 miljoen euro op onderwijs. Dat staat in de Macro Economische Verkenning 2014 die het Centraal Planbureau openbaar heeft gemaakt. Een meevaller van 250 miljoen wordt volgens het CPB ingezet voor ‘een investering in onderwijs van hetzelfde bedrag.’ Per saldo blijft zo een min van 250 miljoen over.

Met het inhouden van de prijsbijstelling worden de gestegen kosten van scholen niet gecompenseerd. Het schrappen van de prijsbijstelling in het onderwijs betekent dat schoolbesturen vanaf 2013 moeten snijden in hun kosten, samen voor 250 miljoen euro. Hoe de bezuiniging voor 2014 uitpakt per onderwijssector wordt pas morgen met Prinsjesdag openbaar. De bezuiniging maakt wel duidelijk dat onderwijs niet wordt ontzien in het bezuinigingspakket.

Lees artikel verder op aob.nl

Tags: , , ,