‘Gebruik oude normering volgsysteem’

22 februari 2014

(bron: aob.nl) Hanteer voor achtstegroepers niet de nieuwe normering van het Cito-leerlingvolgsysteem. Zo luidt het advies van de werkgeversorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs. Het Cito kan zich vinden in het advies.

Tot voor kort werd de Cito-score van het leerlingvolgsysteem (LVS) uitgedrukt in letters: A, B, C, D of E. Voor de nieuwe normering gebruikt Cito de Romeinse cijfers I tot en met V, waarbij I het beste is. Verder is de normering bij begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling naar beneden bijgesteld. Zo is het mogelijk dat een leerling die voorheen bij lezen een C scoorde, nu een IV haalt. Een C-score was voor een school geen reden extra zorg aan te bieden, een IV kan dit wel zijn. Cito formuleert het in een brief aan ouders als volgt: uw kind is (waarschijnlijk) niet slechter gaan presteren, maar de waardering voor zijn score is veranderd. Het toetsinstituut trekt de vergelijking met de lengte van mensen. Vroeger was je een reus wanneer je 1.70 meter lang was, tegenwoordig ben je dan een kleintje.

Eisen
Wat de aanpassing van de normering vooral gevoelig maakt, is dat veel middelbare scholen voor de toelating van nieuwe leerlingen eisen aan de LVS-scores stellen. Achtstegroepers die op basis van hun scores in november nog naar de havo konden, kunnen door de nieuwe normering nu het advies krijgen voor vmbo-tl. Bovendien gaat het leerlingvolgsysteem vanaf volgend schooljaar waarschijnlijk zwaarder tellen, als de uitslag van de Cito-eindtoets te laat komt voor de aanmelding voor het voortgezet onderwijs.

Zorgen
Scholen voor zowel primair als voortgezet onderwijs maken zich zorgen. “Je kunt zo kort op de overgang naar het middelbaar onderwijs niet de normering aanpassen”, vindt Christel Houwen, directeur van basisschool Tangram in het Limburgse Eijsden. Vandaar dat de werkgeversorganisaties PO- en VO-raad nu het advies hebben uitgebracht voor de huidige achtstegroepers de oude normering te hanteren. Het Cito kan zich hierin vinden. ‘De leerlingen die nu in groep 8 zitten, zijn altijd vergeleken met de oorspronkelijke normen, waardoor het vreemd zou zijn om dat in het laatste jaar te veranderen’, aldus communicatieadviseur Mariël van Dasler in een mail.

In Limburg gebruiken ze voor de achtstegroepers inderdaad nog gewoon de oude LVS-normering. Houwen: “Ook voor groep 7 willen we de oude normering blijven toepassen, maar daar zijn we nog niet over uit met het voortgezet onderwijs.” Voor leerlingen in lagere groepen gaat de nieuwe normering wel op. Verwacht wordt dat veel leerlingen op de M-toetsen die net gemaakt zijn (M staat voor midden schooljaar), op een niveau lager zullen uitkomen. “Dat betekent niet dat wij straks in één klap meer zorgleerlingen hebben, maar wel dat we meer tijd nodig hebben om te beslissen wie extra zorg nodig heeft.”

 

Tags: , ,