AOb: ‘Stel passend onderwijs niet uit, voer het gefaseerd in’

30 oktober 2013

(bron: aob.nl)  De invoering van het passend onderwijs moet niet een jaar worden uitgesteld. Dat zegt AOb-bestuurder primair onderwijs Liesbeth Verheggen. Eerder deze week pleitte SP-Kamerlid Jasper van Dijk juist wel voor uitstel, omdat er teveel scholen nog niet klaar voor zijn. Verheggen: “Met uitstel bestraf je de besturen en het personeel die alles wel op orde hebben. Het moet gefaseerd worden ingevoerd.”

Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen zelf een goede plek vinden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Binnen samenwerkingsverbanden spreken scholen af hoe zij gaan voldoen aan deze nieuwe eis. Voor 1 november 2013 moeten alle samenwerkingsverbanden zijn opgericht. Veel schoolbesturen zijn nog niet zo ver, zegt Verheggen. “Van de ruim 150 samenwerkingsverbanden die er moeten komen, zijn er ongeveer 65 opgericht.”

Om een samenwerkingsverband op te richten moet aan veel juridische eisen worden voldaan. Ook moeten scholen een plan schrijven waarin ze uitleggen welke ondersteuning ze bieden. “Bij de scholen waar dat nu nog niet is gelukt, moet de overheid samenwerking gaan afdwingen”, zegt Verheggen. “Het ministerie van Onderwijs moet bij de gesprekken tussen de schoolbesturen zitten en zowel juridisch als inhoudelijk besluitvorming afdwingen, zodat er een samenwerkingsverband ontstaat.”

De overheid moet ook het personeel bij de gesprekken betrekken. “Leraren worden nog steeds niet betrokken bij het organiseren van passend onderwijs, terwijl zij het toch moeten gaan uitvoeren”, zegt Verheggen. Een punt van zorg blijft wel, volgens haar, de werkdruk. “Die is al hoog en met de extra zorgleerlingen daar nog bij, zal dat erger worden. Bij de cao-onderhandelingen zetten we dit hoog op de agenda.”

 

Tags: ,