Advies leerkracht is beter dan Cito-toets

12 oktober 2014

De Nederlandse Onderwijsinspectie vindt dat leraren beter weten naar welk niveau een kind kan op de middelbare school dan de Cito-toets.

Een pluim voor basisschoolleraren: zij kunnen beter inschatten welk niveau hun leerlingen op de middelbare school aankunnen dan de Cito-toets. Iets om over na te denken voor de ouders, want bijna de helft van de basisscholen ervaart druk van ouders die hun kind naar een hoger niveau willen.

Leraar belangrijker
Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. Bij een kwart van alle leerlingen adviseert de basisschool een hoger niveau dan de Cito-toets. En weer driekwart van díe leerlingen zit na 3 jaar daadwerkelijk op dat hogere niveau.

Dat is goed nieuws, want vanaf dit schooljaar is het advies van de basisschool belangrijker dan de eindtoets als het gaat om het bepalen welk niveau een kind gaat volgen. Sinds dit jaar is de eindtoets verplicht voor alle achtstegroepers, maar een slechte uitslag daarvan mag voor middelbare scholen geen reden meer zijn om kinderen te weigeren.

Meer kennis
“De leraar kent de uitslagen van alle toetsen die de leerling heeft gemaakt, zijn motivatie, zijn achtergrond. Die combinatie werkt beter dan alleen de eindtoets”, licht hoofdinspecteur basisonderwijs Arnold Jonk toe.